Kính gi Quý Ph huynh,

   Trường mm non Ph Vinh chân thành cm ơn Quý Ph huynh đã tin tưởng và gi các bé đến hc ti Trường.

Đ không ngng nâng cao cht lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dc trTrường Mm non Ph Vinh đ ngh Quý ph huynh thc hin đy đ các ni quy, quy đnh và cam kết ca Ph huynh khi làm th tc nhp hc cho tr.

Nhà trường đm bo cho các bé được chăm sóc chu đáo và công bng như nhau khi trường.

Nhà trường rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca Quý vđ cht lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dc trđt kết qu tt nht.

Mi ý kiến đóng góp xin gi v trc tiếp cho Nhà trường qua sđin thoi:

  1. Hiu trưởng: 0336931817
  2. Hiu phó: 0985251423
  3. Hoc trc tiếp hình nh, văn bn qua cng thông tin đin t ca Nhà trường ti http://mnphovinh.pgdducpho.edu.vn

Mt ln na, xin chân thành cm ơn s quan tâm, tin tưởng ca Quý Ph huynh.